Fundacja imienia Tadeusza Kantora

Fundacja imienia Tadeusza Kantora została założona w 1994 roku, po śmierci artysty, przez jego rodzinę i przyjaciół. Od tego czasu opiekuje się spuścizną artysty i promuje jego twórczość. Wspiera wymianę i dialog w sztuce współczesnej. Opiekuje się również domem artysty w Hucisku.