Archiwum Fundacji imienia Tadeusza Kantora

Archiwum Fundacji imienia Tadeusza Kantora obejmowało będzie w pierwszym rzędzie zbiory z prywatnego archiwum rodzinnego. W miarę napływania materiałów będą do niego włączane również materiały pochodzące od innych osób, które zdecydują się przekazać je lub udostępnić Fundacji.

Panoramiczny Happening Morski, Osieki 1967

20141209_05 001 20141209_28 002 31 001 6 5 4 20141209_25 001 20141209_29 001 20141209_28 001

Zdjęcia prywatne

20141209_09 001 20141209_21 001 12 20141209_13 001 20141209_08 001 20141209_15 001 20141209_04 001 20141209_14 001 20141209_22 001 19