II etap modernizacji domu w Hucisku

2023

znaki_strona_www ok

 

 

Rozpoczynamy drugi etap remontu Domu Twórczości Tadeusza Kantora i Marii Stangret w Hucisku. Jest to kolejny etap w procesie zabezpieczania tego szczególnego dzieła Tadeusza Kantora. Jednym z długofalowych celów projektu jest, gdy już proces zabezpieczania i modernizacji domu zostanie zakończony, otwarcie obiektu dla publiczności, oraz ponowne uruchomienie programów artystycznych, które Domu Twórczości Tadeusza Kantora i Marii Stangret w Hucisku organizował.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego; w ramach programu Infrastruktura Kultury;

w ramach zadania – Modernizacja Domu Twórczości Tadeusza Kantora i Marii Stangret w Hucisku – etap II.

Wartość dofinansowania: 165 000 zł

Całkowity koszt inwestycji: 211 000 zł

znak