Tadeusz Kantor jako bohater filmowy – Spotkanie z prof. Andrzejem Sapiją

13 sierpnia 2017, godzina 14:00
Dom Twórczości Tadeusza Kantora i Marii Stangret w Hucisku

Zapraszamy na drugie spotkanie z cyklu spotkań w Hucisku.
Andrzej Sapija opowie o swojej współpracy z Artystą w ciągu kilku lat pracy nad filmami dokumentalnymi poświęconymi Jego twórczości i sztuce, oraz pokaże fragmenty filmów dokumentalnych, które zrealizował:
WIELOPOLE, WIELOPOLE,
MANEKINY TADEUSZA KANTORA,
KANTOR
W całości pokazany zostanie film Andrzeja Sapiji pt. POWRÓT ODYSA.
To film poświęcony historii artystycznych poszukiwań oraz kształtowania się koncepcji sztuki Kantora w teatrze.
Film, który był szczególnie ceniony przez Kantora spośród obrazów filmowych poświęconych jego twórczości.
Wstęp na spotkanie jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o przesłanie napisów na spotkania na adres ftk@kantorfoundation.pl

Andrzej Sapija – polski reżyser, głównie filmów dokumentalnych. Autor kilkudziesięciu filmów dokumentalnych o sztuce i literaturze współczesnej, filmów z dziedziny historii najnowszej i współczesnych problemach m.in. „Stadion – największe targowiska Europy”, „Podaj cegłę, czyli polski socrealizm”, „Polskie Państwo Podziemne”, „Powstanie Warszawskie 60 lat później”. Za najważniejsze w twórczości Sapiji uznawane są filmy biograficzne, między innymi o Igorze Przegrodzkim, Tadeuszu Kantorze, Kazimierzu Karabaszu , Tadeuszu Różewiczu i Wojciechu Fangorze.

Reżyserował także spektakle Teatru Telewizji, m.in. „Przyjdę do Pani znów”, „Zanim się przerwie srebrny sznur”, „Zabić mężczyznę”, „Co u pana słychać?” – tu również scenariusz i scenografia, „Madame de Sade”, „Port Royal”.

Wykładowca PWSFTViT w Łodzi i Laboratorium Reportażu Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

art4

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Kultura Dostępna
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województa Małopolskiego