Fundacja imienia Tadeusza Kantora

Tadeusz Kantor Foundation

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja im. Tadeusza Kantora została założona w 1994 roku, po śmierci artysty. Celem Fundacji jest opieka nad jego dorobkiem artystycznym oraz jego upowszechnianie, a także wspieranie nowych działań artystycznych i badawczych w duchu artystycznej i intelektualnej wolności.

Fundacja opiekuje się dziedzictwem Tadeusza Kantora, jego dziełami, archiwami i innymi dokumentami jego życia i twórczości. Organizuje wystawy, projekty badawcze, opracowuje archiwum artysty i publikuje książki związane z twórczością Kantora.

W zaprojektowanym i zbudowanym przez Kantora domu w Hucisku, pod Krakowem, Fundacja prowadzi Dom Twórczości Tadeusza Kantora i Marii Stangret. Jest to jedyne miejsce blisko związane z twórczością Kantora, które zachowało się w niezmienionym stanie. Samo będąc dziełem sztuki, służy teraz jako szczególne miejsce wystaw, przestrzeń służąca prezentacji ekspresji artystycznej jej twórcy, jak również jako miejsce rozwijania przez współczesnych artystów nowych praktyk artystycznych. Dom w Hucisku stanowi również centrum programu rezydencyjnego prowadzonego przez Fundację.

Od powstanie w 1994 roku Fundacja zrealizowała liczne projekty o różnym charakterze i w różnych miejscach i krajach. Między innymi w 1995 roku zrealizowała jeden z „Pomników Niemożliwych” Kantora – pomnik Krzesła, zbudowany z betonu obok domu Kantora w Hucisku. Odsłonięciu krzesła towarzyszyła konferencja naukowa poświęcona twórczości Kantora. W 2000 roku Fundacja zrealizowała też wiele projektów w ramach Europejskiej Stolicy Kultury – Kraków 2000.
Jako wydawca Fundacja opublikowała książki na temat twórczości Tadeusza Kantora, a także wspomnienia Marii Stangret.

W ostatnich latach Fundacja powołała program rezydencji artystycznych (A-i-R) przeznaczony dla współczesnych artystów, by wspierać nowe pokolenie twórców i badaczy w ich artystycznych i naukowych poszukiwaniach. Program rezydencji zbudowany jest wokół pobytu w domu Kantora w Hucisku, ale nie ograniczony w kwestii lokalizacji i czasu. Skupia się na powstawaniu nowych prac i pobudzaniu wymiany intelektualnej.

kantorfoundation.pl/

 

Fundacja imienia Tadeusza Kantora
Ul. Tytoniowa 24A/15
04-228 Warszawa
Polska
NIP  6762167428

Lech Stangret – dyrektor Fundacji

Antoni Burzyński – członek zarządu

Jola Janas – członek zarządu

ftk@kantorfoundation.pl

 

Partnerzy

 

 

Facebook

Twitter

Instagram