Archiwum Fundacji imienia Tadeusza Kantora

Archiwum Fundacji imienia Tadeusza Kantora obejmowało będzie w pierwszym rzędzie zbiory z prywatnego archiwum rodzinnego. W miarę napływania materiałów będą do niego włączane również materiały pochodzące od innych osób, które zdecydują się przekazać je lub udostępnić Fundacji.