Let’s Talk About Modernity / Поговорімо про модерність

30.10-10.11.2019
Jam Factory Art Center
Lwów

otwarcie wystawy: 30.10.2019, godzina 18

інформація українською мовою

więcej informacji w wersji angielskiej ukraińskiej

Lets Talk About Modernity Jam Factory Lvivna plakacie wykorzystano pracę Eleny Subach i Viacheslava Poliakova

Artyści

Anna Baumgart (PL)
Yuryi Biley Юрій Білей (UA/PL)
Jenny Brockmann (DE)
Luke Jaszcz (PL)
Karol Komorowski (PL)
Karina Marusińska (PL)
Jos McKain (USA/DE)
Open GroupВідкрита група (UA)
Oleg Perkovsky Олег Перковський (UA)
Yurij Savter Юрій Савтер (UA)
Maya Schweizer and Clemens von Wedemeyer (FR/DE)
Kama Sokolnicka (PL)
Elena Subach and Viacheslav Poliakov (UA)

Kuratorzy

Antoni Burzyński
Paulina Olszewska

 

Partnerzy projektu

Fundacja im. Tadeusza Kantora

Krupa Gallery

Jam Factory Art Center

IRAS3282IRAS3277IRAS3278 2IRAS3240IRAS3237

Jos McKain fot Андрія Чижова

Sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na 2017-2022, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty”

JFAC_KF_posters