Let’s Talk About Modernity / Поговорімо про модерність

30.10-10.11.2019
Jam Factory Art Center
Lwów

otwarcie wystawy: 30.10.2019, godzina 18

інформація українською мовою

więcej informacji w wersji angielskiej ukraińskiej

Lets Talk About Modernity Jam Factory Lvivna plakacie wykorzystano pracę Eleny Subach i Viacheslava Poliakova

Artyści

Anna Baumgart (PL)
Yuryi Biley Юрій Білей (UA/PL)
Jenny Brockmann (DE)
Luke Jaszcz (PL)
Karol Komorowski (PL)
Karina Marusińska (PL)
Jos McKain (USA/DE)
Open GroupВідкрита група (UA)
Oleg Perkovsky Олег Перковський (UA)
Yurij Savter Юрій Савтер (UA)
Maya Schweizer and Clemens von Wedemeyer (FR/DE)
Kama Sokolnicka (PL)
Elena Subach and Viacheslav Poliakov (UA)

Kuratorzy

Antoni Burzyński
Paulina Olszewska

Sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na 2017-2022, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty”

JFAC_KF_posters